OPOZORILA O BATERIJAH

• Baterije mora vstaviti, odstraniti ali zamenjati odrasla oseba.

• Preden date igračo otroku, se prepričajte, da je pokrov razdelka za baterije pravilno in čvrsto zaprt.

• Ne polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje.

• Iztrošene baterije odstranite iz izdelka.

• Pazite, da napajalni terminali ne pridejo v kratek stik.

• Če izdelek dalj časa en bo v uporabi, baterije odstranite iz izdelka.

• Iztrošene baterije odložite na ustrezno zbirno mesto skladno z lokalnimi predpisi in zakoni.

• Baterij ne mečite v ogenj.

• Za najboljšo učinkovitost uporabljajte nove baterije.

• Ne mešajte baterij različnega tipa ali nove in rabljene baterije.

• Baterije držite ločeno, da preprečite kratek stik.

BATERIJE ZA POLNJENJE

• Baterije za polnjenje pred polnjenjem vedno odstranite iz igrače.

• Baterije za polnjenje vedno polnite pod nadzorom odrasle osebe.

• Ne polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje.

OKROGLE, GUMBNE BATERIJE

OPOZORILO: Če okroglo/gumbno celično baterijo pogoltnete, lahko v samo 2 urah povzroči hude notranje opekline in posledično tudi smrt. Baterije zavrzite takoj in varno. Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok. Če sumite, da je nekdo baterije pogoltnil ali da se nahajajo v kateremkoli delu telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.